Tyflo ČR o. p. s.


Úvod

Vítáme Vás na stránkách obecně prospěšné společnosti TYFLO ČR, o. p. s., jež je zařízením, které poskytuje služby nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům a to v oblastech:

- Sociální práce a poradenství
- Asistenční služba, centrum denních služeb
- Podpora pracovního uplatnění
- Výuka obsluhy kompenzačních pomůcek
- Zájmová činnost, školení, rekondice
- Vydávání časopisu 


                                                                                
Nevidomé a těžce zrakově postižené učíme, jak žít a pracovat s tímto handicapem, jak se vyrovnat se svým postižením. Snažíme se usnadnit jim jejich život a co možná nejšířeji je integrovat do společnosti. Prostřednictvím našich aktivit a služeb je zapojujeme do běžného života, včetně kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit.

 

 

 

 

Naši mediální partneři:

 ČRo Region, Vysočina     DNES     Jihlavský deník    JIHLAVSKÉ LISTY     ČTK